Síndrome Garfield (el gat obès)

Tens un gat Garfield a casa? Un gat que sempre té gana, gras i dormilega? A diferencia dels nostres gats però, en Garfield no es posarà malalt. Si tenim un gat obès té més risc de patir determinades malalties i menys esperança de vida.

El meu gat s'està engreixant?

S’estima que entre un 25-30% dels gats pateixen obesitat. Un gat el considerem obès quan supera un 20% del seu pes òptim, degut a un excés de matèria grassa. Per saber si el nostra gat té sobrepès necessitem valorar la seva condició corporal. Per valorar la condició corporal del nostra gat, evaluem tres paràmetres:

   

        imagen1.png Costelles: a primera vista no les hauriem de veure però si que les hauríem de poder contar fàcilment.
        imagen2.png

Silueta des de dalt: si té sobrepès, la línia de la cintura no la veurem i fins podem veure el dors més rodó.

        imagen3.png Silueta des del lateral: si li sobra algun kg, el seu abdomen augmenta de volum per l'acúmul de grassa.

 


L’obestiat disminueix l'esperança de vida del nostre gat, és un risc per la seva salut!

Si el nostre gat és obès, té molt més de risc de patir moltes malalties i també n’augmenta la progressió d’aquestes.

 

Malalties per les cuals
l’obesitat és un risc

 Possibles complicacions
associades a l’obesitat

Diabetis mellitus

Augment del risc anestèsic

Malalties del tracte urinari inferior

Funció immunitària disminuïda

Sobreesforç de les articulacions

Distòcia (problemes associats al part)

Artrosis

Problemes respiratoris (síndrome de Pickwick)

Malalties cutànies no al·lèrgiques

 

Lipidosis hepàtica

 

Baixa tolerància a l’exercici

 

 


Quins són els factors que predisposen al nostre gat a patir obestiat?

 1. Gats comú europeu (els gats de raça pura els hi costa més agafar pes).
 2. Gats esterilitzats: tendeixen a guanyar més fàcilment que els fèrtils ja que les seves necessitats energètiques disminueixen un 20% de manera que necessiten menys kcal/dia.
 3. Poca activitat física o amb restriccions per realitzar-la.
 4. L’edat:
  • Gats de menys de dos anys: poques probabilitats d’estar obesos.
  • Gats entre dos anys i deu anys: disminueixen els requeriments energètics i conseqüentment tendeixen a guanyar pes.
  • Gats de més de deu anys (gats geriàtrics): solen estar per sota del seu pes ideal.
 5. Aliments molt palatables i amb alta densitat calòrica, predisposem a que el gat mengi en excés i afavorim l’obesitat.
 6. Administració de l'aliment ad-libitum (sense cap restricció) o s’utilitzen com a premis encara augmentem més la predisposició.

 


Que hem de fer si el nostre gat està obès?

Hem d’iniciar un protocol d’actuació per disminuir de manera gradual el pes. És molt important que la pèrdua de pes es realitzi de manera progressiva ja que en cas d’efectuar dietes molt estrictes, l'animal disminuirà ràpidament pes predisposant a lipidosis hepàtica. Aquesta malaltia del fetge és potencialment greu ja que s’acumula grassa al fetge canviant el seu metabolisme durant els períodes de dejú. Lo ideal és que la pèrdua sigui regular i gradual. En cas que estiguem davant d’un important problema d’obesitat, podem tardar un any aproximadament a aconseguir el pes òptim.

És important que un veterinari dissenyi el programa de pèrdua de pes i combini amb una dieta adequada, un pla d’exercici físic i una monitorització cuidadosa. Al conviure amb el gat, no apreciem els petits canvis diaris i això pot desembocar en abandonar el programa proposat. També és molt important fer el seguiment amb el veterinari per així que pugui evaluar si la pèrdua de pes s’està fent adequadament.

A part de administrar-li una dieta adequada, un altre punt importantíssim que s’ha d’incloure en el programa de pèrdua de pes és animar al gat a realitzar exercici augmentant el temps de joc, o animant a que es mogui per la casa (pujant i baixant les escales, canviant el plat del menjar a diferents llocs de la casa, etc...)

 


Com mantenim el pes ideal?

Un cop haguem aconseguit que el nostre gat pesi el que li toca, hauríem de canviar a un pinso de dieta o “light”. No obstant això ens hem d’assegurar que el pinso a part de baix en calories sigui d’una marca reconeguda i amb garanties d’aportar a la nostra mascota una dieta equilibrada i de bona qualitat. Les dietes anomenades light estan dissenyades per gats amb poca activitat i/o que tenen tendència a guanyar pes. És important fer revisions regulars per pesar-lo i assegurar així que l’animal continua amb el seu pes ideal i no comença acumular grassa silenciosament.

 


 

image1.jpg