Medicina interna

La medicina interna és l’especialitat veterinària que s’ocupa del diagnòstic i tractament de les diferents malalties que poden afectar als animals mitjançant tractaments no quirúrgics. Aporta una atenció global a l’animal malalt. D’aquesta especialitat en deriven subespecialitats tals com:

 

Endocrinologia

Estudia el sistema endocrí
Diabetis mellitus i insípida,
Hiperadrenocortisisme (Cushing),
Hipoadrenocortisisme (Addison),
Hiper/hipotiroïdisme

Gastroenterologia

 Estudia l'aparell digestiu
Úlceres gastrointestinals,
Intoleràncies alimentaries,
Malaltia inflamatòria intestinal (IBD)

   

Pneumologia

Estudia vies respiratòries
altes i baixes

Rinitis, tumors/pòilps
nasals, c
ol·lapse traqueal,
bronquitis crònica canina,
asma felí, pneumònia

Nefrologia

Estudia funció renal i prevenció
i tractament de malalties renals

Insuficiència renal aguda/crònica,
càlculs renals, infeccions
del tracte urinari i càncer

 

   

 Urologia

Estudia el tracte urinari inferior
Càlculs de la bufeta de l’orina,
tumors, urèters ectòpics,
FLUD (malaltia felina del
tracte urinari inferior)

 

 

 

A la Clínica Veterinària Multifauna Girona us oferim un servei integral pel seu animal en totes aquestes subespecialitats proporcionant a les seves mascotes el millor servei que es mereixen.