Medicina preventiva

La medicina preventiva compren tots aquells procediments veterinaris destinats a la prevenció de l’aparició de la malaltia.

És essencial per proporcionar a les nostres mascotes el màxim benestar animal. Efectuant-la correctament, disminuïm el risc que emmalalteixin i també evitem el risc de transmetre malalties de la mascota cap a membres de la família.

Dins de la medicina preventiva trobem la vacunació, desparasitació, revisions veterinàries anuals, programes nutricionals amb dietes específiques d'alta qualitat etc.

 

 A Clínica Veterinària Multifauna Girona us informem de tots aquests procediments comuns en medicina preventiva, procurant pels teus animals i la teva família.