Odontologia

Amb una correcta alimentació i cura de les nostres mascotes ajudem allargar-ne la seva vida. Això inclou mantenir la boca amb les millors condicions, realitzant revisions periòdiques per detectar des d’un inici canvis o malalties que afectin a la boca. A la Clínica Veterinària Multifauna Girona realitzem profilaxis dentals (neteja de boca), cirurgia maxil·lofacial i per tumors orals.

La profilaxis dental consisteix en l’eliminació de la placa bacteriana i sarro que es deposita sobre les dents. Amb una bona neteja de boca evitem l’aparició de malaltia periodontal i malalties sistèmiques com endocarditis bacterianes i sèpsis.

La mala higiene bucal és una de les causes més freqüents de l’halitosi (mal alè). Amb el temps, l’acumulació de placa a la dentadura de les nostres mascotes pot acabar amb la caiguda de peces dentàries; abscessos de les arrels que poden acabar fistulitzant; aparició de malaltia periodontal i/o sistèmiques com endocarditis bacterianes i sepsis. Fins i tot, poden arribar a no menjar pel dolor causat per aquestes alteracions a la boca. És per això que us recomanem una revisió anual per valorar la realització d’una neteja de boca prevenint així totes aquestes complicacions d’una mala higiene bucal.