Oncologia

L’oncologia és l’especialitat dedicada al diagnòstic i tractament del càncer. També tracta la patologia associada a la malaltia tumoral i a les complicacions derivades del tractament.

Els animals de companyia, com les persones, també poden patir càncer. A la Clínica veterinària Multifauna Girona fem el diagnòstic, tractem a l’animal i fem un seguiment, fins la curació o durant el període terminal del pacient. Com a objectius establim proporcionar la millor qualitat de vida dels animals durant el tractament, minimitzant els efectes secundaris de la teràpia i oferint, si s’escau, tractament pal·liatiu i cures fins al final del procés.